LU Bibliotēka vēlas sniegt atbalstu studiju procesā, tādēļ aicinām izmantot:

1. Bibliotēkā pieejamie informācijas resursi atrodas: Kopkatalogā un Primo.

Palīgi grāmatu un citu informācijas resursu meklēšanā:

2. Nepieciešamo grāmatu piegādi uz vēlamo LU filiāli. Pieprasījuma formu iespējams aizpildīt šeit. (šeit atradīsies informācijas resursu pieprasījuma veidlapa ar sekojošām sadaļām -  vārds, uzvārds, studenta apliecības numurs, e-pasts, tālr.nr., izdevuma autors, nosaukums, izdošanas gads, LU filiāle)

3. Pieeja elektroniskajiem žurnāliem un grāmatām nozarēs.

4. Informācijas resursu sarakstu izveide, lai atvieglotu referātu un noslēguma darbu izstrādi.

5. Iespēju uzdot jautājumus bibliotekāram: darba dienās 9.00 - 21.00 un sestdienās 9.00 - 17.00.

Vairāk par LU Bibliotēku meklē šeit.