Trešdien, 6. maijā, Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra piešķīrusi licenci pirmajām trim jaunveidotajām izglītības zinātņu un pedagoģijas studiju programmām Latvijas Universitātē, kas tapušas līdz ar nacionāla līmeņa pārmaiņām pedagogu izglītības sistēmā.

Līdz ar licences saņemšanu Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte jau 2020. gada vasarā uzņems studētgribētājus 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Skolotājs” (programmas direktore Ieva Margeviča-Grinberga), maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes” (programmas direktore Dita Nīmante) un maģistra studiju programma “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” (programmas direktore Linda Daniela).

Pašreiz licencēšanas procesu turpina vēl šādas jaunveidotās studiju programmas: kopīgā doktora studiju programma “Izglītības zinātnes”, profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs”, profesionālā bakalaura studiju programma “Sākumizglītības skolotājs” un 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs”.

Uzņemšana jaunveidotajās studiju programmās sāksies jau 2020. gada vasarā, savukārt to īstenošana – jau 2020. gada rudenī.

Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studijās Latvijas Universitātē iespējams sekot vietnē www.gribustudet.lv un fakultātes vietnē www.ppmf.lu.lv.

Jaunās studiju programmas izglītības zinātnēs un pedagoģijā sniedz iespēju pamatstudiju līmenī iegūt skolotāju kvalifikāciju, bet augstāka līmeņa studiju programmās - maģistra vai doktora grādu izglītības zinātnēs. Jauno skolotāju izglītības studiju programmu veidošana, sadarbojoties Latvijas Universitātei ar Liepājas Universitāti, Daugavpils Universitāti un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju notiek, lai mazinātu studiju programmu fragmentāciju un izveidotu studiju programmas, kas sagatavo skolotājus vienoti nacionālā līmenī visā Latvijā.

Informatīvs video par jaunajām studiju programmām.

Studiju programmu izstrāde notiek pateicoties Eiropas Sociālā fonda atbalstam projektā "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" studiju programmas”,  Nr. 8.2.1.0/18/I/004 aktivitātes - jaunu pedagoģijas programmu izstrādes īstenošana - ietvaros.

Dalīties