Lai mazinātu riskus Latvijas Universitātes personālam, studējošajiem, viesiem un apmeklētājiem inficēties ar Covid-19, laika posmā no 13. marta līdz 14. aprīlim tiek pārtraukts studiju process klātienē.

Laika posmā no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. LU ievieš šādus Covid-19 izplatības epidemioloģiskās drošības pasākumus (papildināts 16.03.2020):

  • pārtraukt klātienes lekciju, nodarbību, semināru un citu klātienes studiju, tālākizglītības un interešu izglītības (tajā skaitā kultūras un sporta treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi) procesa un pārbaudījumu (tajā skaitā valsts centralizēto pārbaudījumu darbu) organizēšanas formu norisi un īstenošanu;
  • atcelt un pārtraukt (neatkarīgi no dalībnieku skaita) visus sabiedrībai publiski pieejamo zinātnisko, izglītības, svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumu, sapulču, gājienu un jebkādu citu klātienes pasākumu organizēšanu LU;
  • studiju procesu organizēt attālināti, izmantojot LU e-studiju vidi, tajā skaitā video u.c. iespējamus formātus;
  • LU pamatstruktūrvienībām, tai skaitā zinātniskajiem institūtiem un LU Administrācijai, iespēju robežās nodrošināt darbu attālināti;
  • LU studējošajiem piekļuve LU telpām (bibliotēkām) atļauta, uzrādot derīgu LU studenta apliecību, vienīgi grāmatu no bibliotēkas saņemšanai LU bibliotēkās noteiktajā darba laikā;
  • Ierobežot pulcēšanos darba sanāksmju un citu darba organizēšanas formu norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Sanāksmes var tik organizētas attālināti vai aptaujas kārtībā, izmantojot LU e-pastu vai citus LU pieejamos informācijas tehnoloģiju rīkus (ar kuriem var identificēt personu).

LU personālam, tajā skaitā studējošajiem aicinām strikti ievērot Slimības profilakses un kontroles centra ieteikumus (https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757), īpaši ieteikumus atgriežoties no komandējumiem vai atvaļinājuma ceļojumiem.

Šāds lēmums pieņemts, jo Latvijas valdība valstī ir izsludinājusi ārkārtas situāciju, lai ierobežotu “Covid-19” vīrusa izplatību.

Aicinām LU mājaslapā un LU e-pastā sekot līdzi LU vadības rīkojumiem, norādījumiem, rīcības ieteikumiem saistībā ar informāciju par drošības pasākumiem LU.

Rīkojums

Rīkojuma grozījumi

Rīkojums par LU bibliotēku darbu

Dalīties